Eko Huspaket

Ekologinen talo ekologiskt hus

Finländskt hantverk

Kero Eko-hus’ ekologiska hus är ett gediget finländskt hantverk som garanterar ekologisk, energieffektiv tillverkning och minskar ditt koldioxidavtryck. Kero Eko-timmer tillverkas i fabriken i Kero, Kuusamo och symboliserar den finländska uthålligheten, hållbarheten och det naturliga.

Ytterväggen fyller alla värmeisoleringskrav utan att man behöver tilläggsisolera. Träfiberisoleringen går ändå ut i hörnen, och ger en jämn värmefördelning. Den har förmågan att binda och frigöra fukt på ett liknande sätt som träd. Den är luftrörelsetät, villket gör att det inte förekommer några luftrörelser i innerväggarna. Inga separata ångspärrsplaster eller vindskydd behövs.

ekologiskt hus

Plastfritt

Inga krångliga lagerkonstruktioner med ångspärr av plast

Massiva träkonstruktioner utan skadliga kemikalier

Lämpligt för olika värmeuppvärmningssystem

plastfritt hus

Ekologiskt

Mindre koldioxidavtryck

Hus som andas ger bra inomhusluft

Inga hälsovådliga ämnen i konstruktion eller produktion

ekohus

Energieffektivt

Låga uppvärmningskostnader

Förenklade konstruktioner ger kostnadseffektiv produktion