Archive

Vasa Elektriskas utrymmen fick sig en uppfräschning då en av våra planerare valde nya material och möbler enligt företagets energiska bränd. Förverkligandet sköttes av våra egna byggare....